Det er første gang at telleverket passerer 17.000 milliarder, bekrefter Oljefondet overfor E24.

I februar var fondet oppe i en verdi på over 16.500 milliarder kroner, som var rekord på det tidspunktet.

Fondets utvikling påvirkes særlig av avkastningen på aksjer og rentepapirer. De siste årene har fondet også fått overført mye oljepenger fra regjeringen.

En svak norsk krone bidrar i tillegg til at fondets verdi i kroner blir høyere enn den ellers ville vært.

Oljefondet har blant annet mye penger i det amerikanske aksjemarkedet. Der har den brede S&P500-indeksen fortsatt oppgangen fra i fjor, og er opp om lag åtte prosent så langt i år.

Tirsdag ettermiddag passerte Oljefondets uoffisielle verdi 17.000 milliarder kroner. Foto: Skjermdump fra Oljefondets nettsider

Mange milepæler

E24 meldte i fjor om en rekke milepæler for fondet:

Siden avtok fondets verdi noe mot slutten av året, og endte på nær 15.765 milliarder kroner ved nyttår.

Verdien viktig for oljepengebruken

Fondsverdien målt i kroner betyr lite for hva Norge kan kjøpe fra utlandet for verdiene. Fondet har store plasseringer i aksjer og rentepapirer i internasjonale valutaer som dollar og euro.

Verdien målt i kroner er imidlertid det som avgjør hvor mye penger norske regjeringer har tilgjengelig til bruk over statsbudsjettet.

Over tid skal den årlige oljepengebruken begrenses til tre prosent av fondets verdi. Ved en fondsverdi på 17.000 milliarder vil tre prosent gi regjeringen 510 milliarder å rutte med innenfor handlingsregelen, mens en fondsverdi på 12.000 milliarder «bare» gir 360 milliarder tilgjengelig.

Med unntak av 2002 og 2018 har Oljefondet økt i verdi hvert eneste år siden oppstarten på 90-tallet. Men fondets ledelse har en rekke ganger advart om at verdien også vil kunne falle mye i en eventuell kriseperiode.

Ifølge fondets egen stresstest kan verdien i de verste scenarioene kunne falle med rundt 5.000 milliarder kroner over de neste tre til fem årene.