I et brev på Aker sine hjemmesider kunngjorde Røkke at han har flyttet til Sveits.

– Et krevende valg er tatt. Jeg har flyttet fra Asker til Lugano i Sveits, heter det i brevet.

– Jeg har valgt Lugano som mitt nye bosted – det er hverken billigst eller har de laveste skattene, men det er til gjengjeld et flott sted med en sentral beliggenhet i Europa, sier milliardæren videre.

Valget har allerede skapt reaksjoner.

Røkke er ifølge skattelistene Norges rikeste mann, og har vært landets største skattebetaler flere år i løpet av det siste tiåret.

Mye av hans formue er urealisert, og med dagens regelverk kan man etter fem år i utlandet realisere verdier skapt i Norge uten å skatte til Norge. Flere stortingspolitikere har mandag sagt til E24 at de nå ønsker å se på muligheten til å tette dette hullet med en utflyttingsskatt.

KJENDISVENN: Røkke fra industrifamilien i Molde har vanket i selebert selskap. Foto: Erlend Aas / NTB

Milliardskatt

I 2020 hadde Røkke en formue på 19,6 milliarder kroner. Det medførte at han betalte 175 millioner kroner i skatt. Siden 2012 har han totalt betalt 1,2 milliarder kroner, ifølge skattelistene.

Røkke er ikke den første kjente rike nordmannen som flytter utenlands i senere tid. Fra før har Bjørn Dæhlie og boligmilliardæren Kjartan Aas flyttet bostedsadressen til Sveits.

Det er uvisst hva Røkke vil betale i skatt når han flytter til Lugano i Sveits. Eksperter E24 har snakket med tidligere sier at man kan inngå avtaler om hvor mye formuesskatt man skal betale, og således lage en skreddersydd avtale med myndighetene.

– Men Sveits har formuesskatt?

– Ja, det er et spesielt land. Der kan du likevel inngå en avtale om hvor mye skatt du skal betale på formue. Den vil stort sett være lavere enn i Norge. Der betaler du en skattepakke på i alt 5–15 prosent, inkludert formuesskatt, skatteadvokat og partner i Sands, Ulf Sørdal sagt til E24.

Exit-skatt

Seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten forklarer skatteplikten til Norge ikke opphører automatisk ved flytting til utlandet. Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag at og at Skatteetaten ikke kan kommentere enkeltsaker.

– For personer som har bodd minst 10 år i Norge opphører skatteplikten til Norge først etter fire år, det vil si at etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det året du tok fast opphold i utlandet, forklarer Ringså.

For hvert av de tre årene etter utflytting må man også oppfylle følgende vilkår:

  • Du har tatt fast opphold i utlandet

  • Du har ikke oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret

  • Hverken du eller dine nære familiemedlemmer (ektefelle, samboer, mindreårige barn) disponerer bolig i Norge

– Norge har såkalte Exit-skatteregler (utflyttingsskatt) som betyr at personer som flytter til utlandet og har urealiserte gevinster eller tap på mer enn 500.000 kroner på aksjer eller andeler i norske eller utenlandske selskap vil være skattepliktige for disse i en periode på 5 år. Skatten faller bort dersom aksjene mv. ikke selges innen fem år, skriver Ringså.

– I tillegg til reglene om utflyttingsskatt har Norge regler som gir Norge rett til å skattlegge utbytte fra norske selskaper til aksjonærer bosatt i utlandet, fortsetter hun.

I en tidligere versjon av denne saken kunne det fremstå som at Bjørn Dæhlie er milliardær. Da det er upresist er ordet «milliardærer» endret til «flere rike nordmenn» i den aktuelle setningen. Endringen ble gjort 12. september klokken 20.19.