– Kostnadskutt gjør oljeprosjekter lønnsomme

foto