Kruse Smith vil selge eien­doms­selskapet

Dette bildet, som Kruse Smith selv sørget for å få tatt, er fra juni 2019. Da ble det tredje underskuddsregnskapet på rad presentert. Slik lyder den originale bildeteksten: «Tapre smil tross resultatet. Fra venstre konsernsjef Heidi Wolden, styreleder og eier Sissel Leire og nytt styremedlem Tore Olaf Rimmereid.» Rimmereid er blant mye annet nestleder i styret for DNB og har vært det lenge. Foto: Kruse Smith