På det absolutt høyeste var den norske strømprisen på 9,8 øre/kWh, og i gjennomsnitt for hele uken var den helt nede på 5,6 øre/kWh, skriver Enerwe.

Oslo, Kristiansand og Bergen hadde en absolutt maksimalpris på 9,1 øre/kWh.

Noen steder vippet prisen over ti øre per kWh i kortere perioder. Molde, Trondheim og Tromsø hadde én enkel time der strømprisen var oppe i 10,7 øre/kWh. Snittprisen for hele Norge var aldri høyere enn 9,8 øre.

Nettleie, elavgift, merverdiavgift og strømselskapenes avanse kommer i tillegg.