• Fagfolk er nå fagfolk, som kjent. Her fyrer ordfører Harald Furre av en av Christiansholms gamle, stilige kanoner og åpner dermed Næringsforeningen i Kristiansandsregionens hagefest 2019. Furre, som også har levert en liten formaning, er godt assistert av Christianssand Artillerie Compagnie. Det består for anledningen av Jan Auby Hagen, Jørn Kildedal, Frode Amundsen og Morten Meland. FOTO: Jacob Buchard

Furre formante fiffen

550 gjester på Festninga, stor stemning og flaks med været. Det var Næringsforeningens hagefest anno 2019.