• Bostyrer Øystein Vikstøl mener det er skjellig grunn til å mistenke Nils Nilsen for en rekke lovbrudd i forbindelse med konkursen i Agder Havrafting AS. FOTO: Kjartan Bjelland (arkiv)

Agder Havrafting-konkursen til politiet

Bostyrer Øystein Vikstøl mener å ha avdekket brudd på straffeloven, bokføringsloven, regnskapsloven, merverdiavgiftsloven og skattebetalingsloven i konkursboet etter Agder Havrafting AS.