Kraft­gigant ville bygge vind­kraft på Sørlan­det – ordfø­rer kjøpte aksjer