Her ligger det sunnmørske offshoreskipet Olympic Intervention IV ved en vindturbin i tysk sektor av Nordsjøen. Der er SafeWay-gangbroen, som tydelig ses, benyttet i signifikant bølgehøyde på over 2,8 meter til å overføre 851 personer problemfritt i løpet av 173 anløp på 29 dager. I tillegg kommer 301 "cargo transfers". Det fremkommer av en LinkedIn-artikkel skrevet av Øysten Bondevik fra Techano og skal angivelig være riktig så bra. Her ligger det sunnmørske offshoreskipet Olympic Intervention IV ved en vindturbin i tysk sektor av Nordsjøen. Der er SafeWay-gangbroen, som tydelig ses, benyttet i signifikant bølgehøyde på over 2,8 meter til å overføre 851 personer problemfritt i løpet av 173 anløp på 29 dager. I tillegg kommer 301 "cargo transfers". Det fremkommer av en LinkedIn-artikkel skrevet av Øysten Bondevik fra Techano og skal angivelig være riktig så bra. Foto: Techano AS

Hollendere inn i Techano AS