Næringsministeren vil granske om eiendomsavtaler hindrer konkurranse i dagligvarebransjen