"Grunnet den fortsatt utfordrende markedssituasjonen, har MHWirth i dag annonsert ytterligere reduksjon av bemanningen. For organisasjonen i Norge vil dette bety at ca. 300 fast ansatte får innkalling til drøftelsesmøte i løpet av februar," skriver MHWirth i en pressemelding som ble sendt ut like etter klokken 15 mandag.

Som Fædrelandsvennnen meldte like før 14:30, ble de ansatte informert om kuttene på et allmøte.

Her skal de også ha blitt informert om en omorganisering av selskapet.

Uvisst hvor mange som kuttes i Kristiansand

Det er ennå ikke avklart hvor stor andel av kuttene som vil tas i Kristiansand. MHWirth har også kontorer i Oslo, Horten og Stavanger.

Oljeserviceselskapet, som utvikler og leverer offshore boreutstyr, har i løpet av 2015 vært gjennom tre nedbemanningsrunder, i tillegg til en runde med permitteringer.

Varslet kutt

Administrerende direktør Kristian Monsen Røkke i Akastor, MHWirths eier, uttalte allerede i nyttårshelgen til Dagens Næringsliv at han fryktet det kunne bli nødvendig å kutte ytterligere i datterselskapet MHWirth.

— Etter sterk vekst gjennom ti år var MHWirth rigget for en kapasitet som langt overgikk etterspørselen i 2014. Nå er vi i ferd med å redusere bemanningen med 40 prosent, men fortsetter det slik det ser ut nå, vil vi måtte gjøre ytterligere kutt. Det må vi være ærlige på, sa Røkke.

220 mistet jobben forrige kuttrunde

Nedbemanningene kommer snaue tre måneder etter forrige store kuttrunde i MHW, der 220 ansatte i Kristiansand måtte gå. De fleste av oppsigelsene fra denne kuttrunden trer i kraft i løpet av februar.

Utover de 220 oppsigelsene som ble annonsert i forrige kuttrunde, ble det også blitt gitt tilbud om gavepensjon til ansatte over 62 år. Nærmere 30 ansatte skal ha takket ja til tilbudet.

820 ansatte igjen

— Etter at nedbemanningen er gjennomført vil det være cirka 820 ansatte i Kristiansand, 1100 i Norge og 2500 globalt. I tillegg har vi ennå cirka 50 innleide konsulenter i Norge, men de aller fleste kontraktene avsluttes i løpet av året, opplyste hr-direktør Bjørg Hansen da.

I de øvrige kuttrundene i 2015 har 200 ansatte i Norge blitt sagt opp, 100 av dem i Kristiansand. I tillegg har 200 av de totalt 250 innleide konsulentene som har fått terminert sine kontrakter, hatt tilhold i Kristiansand.

Trodde bunnen var nådd i fjor høst

Administrerende direktør i MHWirth, Roy A. Dyrseth, trodde i oktober at markedet nå var på bunnen og at det gradvis ville bedres fra årsskiftet 2016/-17. — Dette blir nok siste store kuttrunde. Får vi nye kontrakter, iverksetter vi kompenseringstiltak, hvis vi ikke får det blir det normale justeringer, sa MHWirth-sjefen.

Nå blir det likevel nye kutt.