Lambda får 605 millioner kroner

Regjeringen bevilger 605 millioner kroner til det nye Munch-museet. Dette er 305 millioner mindre enn det Byrådet i Oslo søkte om.

Onsdag legger Regjeringen frem neste års statsbudsjett.

Her vil det komme frem at kulturminister Thorhild Widvey (H) og Regjeringen har bestemt seg for å åpne den statlige lommeboken til det nye Munch-museet i Bjørvika.

— I prinsippet vet vi at dette er et kommunalt ansvar, men på grunn av Munch sin størrelse og hvor viktig han har vært som kunstner, både nasjonalt og internasjonalt, så mener Staten det er viktig at vi er med og bidrar til å realisere det nye Munch-museet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Ble økt

I midten av juni i år sendte byrådet i Oslo en søknad til kulturminister Thorhild Widvey om at staten måtte dekke en tredjedel av kostnadsrammen til det nye Munch-museet, det vil si 744 millioner kroner. Dette ble senere oppjustert til 920 millioner.

Det har likevel aldri vært på tale for Regjeringen å innfri alt det byrådet i Oslo søkte om.

— Vi har hele tiden sagt at det var inntil en tredjedel av kostnadene som vi kunne bidra med. Da har vi kommet frem til 605 millioner kroner, som vil bli utbetalt over seks år, med første utbetaling i 2017, sier statsråden.

Les også:

Den prosentvise bevilgningen er på linje med det Staten ga til kulturhuset Kilden i Kristiansand og kulturhuset i Stavanger. Kulturministeren benekter at det har vært en tøff kamp internt i Regjeringen rundt Munch.

— Det har vært en bred politisk enighet om at Munch er unik i verdenssammenheng, og derfor har det vært stor vilje til å få dette realisert, sier Widvey.

Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munch museet, mottok nyheten fra regjeringskontorene under sitt opphold i New York.

— Dette var virkelig hyggelig nyhet. Dersom Staten går inn med et så betydelig beløp, betyr det at bygget er sikret. Samtidig er det et sterkt signal fra regjeringen om betydningen av Edvard Munch, og at det nye museet også blir ansett som et nasjonalt ansvar, sier Henrichsen.

Selv om han har følt seg sikker på at Lambda ville bli realisert, takket være bred støtte i Oslo bystyre, er han lettet over at Regjeringen er med og sikrer finansieringen. Han regner med at Stortinget slutter seg til i budsjettbehandlingen.

- Ennå for dyrt

Også Lambda-motstanderen Carl I. Hagen er godt fornøyd, til tross for at han hadde sett at Staten bidro med enda mer.

— Dette er flott og en god begynnelse. Jeg har lenge sagt at ettersom Munch er landets kunstner, så er det naturlig at staten tar sin del av regningen. Derfor er det veldig gledelig at Regjeringen nå er mer positivt til dette enn hva den forrige var, sier Carl I. Hagen.

I sommer ble det kjent hva det nye Munch-museet vil koste. Ifølge beregninger vil totalkostnadene øke til 2,761 milliarder i 2019-kroner – det året museet åpner. Tallene inkluderer alt: Byggekostnader, infrastruktur, utvendige tiltak (bussoppstillingsplasser, gangbro, brygge), tomt og løst inventar.

— Vi er som du vet imot å bruke så mye penger. Derfor er jeg veldig positiv til at regningen nå blir mindre for Oslo kommune, enn den ellers ville vært. Selv om den fortsatt er veldig høy, sier Hagen.