STATSRÅDSBESØK: Olje- og energiministeren besøkte onsdag standen til National Oilwell Varco på oljemessa. Fra venstre president for riggavdelingen Mark Reese, administrerende direktør Frode Jensen, Ola Borten Moe (ministeren) og politisk rådgiver Ivar Vigdenes. Foto: Fredrik Refvem

– Dette er nesten litt uvirkelig. I år har mer enn 25 sørlandsbedrifter egen stand på messa, og 16 av dem er tilknyttet Node. Dette er både et viktig utstillingsvindu, et sted for å knytte kontakter og bygge nettverk, sier daglig leder Kjell O. Johannessen i Node.

Han sier det er blitt lagt merke til langt utenfor landets grenser hva de 58 medlemmene i næringsklynga har utrettet. I løpet av få år har antall ansatte i medlemsbedriftene økt fra 1800 til 9000, og omsetningen har økt fra 5 til 45 milliarder kroner i året. Klynga står nå for en tredel av Norges eksport av olje— og gassutstyr.

Node-standen fikk onsdag besøk av den amerikanske ambassadøren Barry B. White, samt ordførerne fra blant Mandal, Arendal og Kristiansand.

Sistnevnte, Arvid Grundekjøn, syntes det var nyttig å være til stede på oljemessa.

– Det er viktig at politikere følger med på hva som skjer i den store og viktige leverandørindustrien – og lytter. Vi vet at næringslivet ønsker seg bedre vei, flere flyavganger, bedre havn og et best mulig servicetilbud i form av skoler og lignende for familiene til sine ansatte, sier Arvid Grundekjøn.

Vil ha skatten

Ordføreren mener Kristiansand kunne lagt forholdene bedre til rette for bedriftene og deres ansatte dersom kommunen hadde fått beholdt en større del av selskapsskatten.

– Det er vel ikke så urimelig å kreve at en vesentlig del av verdiene bør bli igjen der de skapes, sier Arvid Grundekjøn.

Statsrådsbesøk

Olje- og energiminister Ola Borten Moe besøkte onsdag standen til National Oilwell Varco (NOV), der han blant annet fikk høre om selskapets arbeid med å utvikle fremtidens oljerigger.

– Det var interessant å høre hvordan selskapet arbeider med å utvikle morgendagens rigger, som vil være mye mer automatisert og fjernstyrt enn tidligere, sier Ola Borten Moe.

Ministeren mener statens beste for fortsatt gode år i norsk leverandørindustri vil være å legge til rette for en fortsatt jevn og god produksjon på sokkelen.

Administrerende direktør Frode Jensen i NOV var onsdag kveld godt fornøyd med responsen på oljemessa så langt. Han mente også det var nyttig å få møte olje- og energiministeren og få gitt en orientering om bedriftens virksomhet.