Vil ha økt matproduksjon og mindre svinn

F.v. Svein Arild Frøshaug fra Agdir, Asgeir Hartveit og Trond Moi fra Sharenotwaste, og til slutt André Skoog Bondevik fra Agdir. Bildet er tatt i hagen til Trond Moi, hvor han bruker tre timer hver dag så lenge vekstsesongen pågår. Foto: Rune Øidne Reinertsen