Arbeidsledigheten stiger til det høyeste siden august