2020 var ikke året for nærkontakt mellom mennesker – og blant bransjene som fikk merke den nye virkeligheten på kroppen var massasjeklinikkene.

Riktig nok slapp de en ny nedstengning da bølge nummer to kom denne høsten, men i stedet venter en hard knyttneve fra politikerhold idet det nye året skal ringes inn.

I fjor sommer foreslo regjeringen å ilegge merverdiavgift på såkalt «alternativ behandling», i tillegg til kosmetisk kirurgi. Forslaget ble vedtatt for neste års statsbudsjett nå i høst.

– Tar det på strak arm

Dermed blir massasjetimen 25 prosent dyrere fra 1. januar, et politisk grep som møtes med ulik grad av oppgitthet fra aktørene.

– Dette tar vi på strak arm. Vi må øke prisene, og det er synd for kunden at det blir dyrere å ta massasje. Mange bruker massasje for å lindre muskelplager og stress, sier daglig leder Erik Rehbinder i massasjekjeden Squeeze.

Daglig leder Erik Rehbinder i massasjekjeden Squeeze. Foto: Nicolai Bauer

Squeeze startet opp i 2018 med støtte av oppstartsfabrikken Askeladden, og har siden opparbeidet seg et medlemskap på rundt 6.000 kunder.

Han legger til at han savnet noe i opptakten til vedtaket fra oktober.

– Vi følte at det burde vært en bedre utredning rundt helseeffektene til massasje før de la moms på det. I likhet med argumentet fra forbundet så tror vi at regelmessig massasje er godt for helsen.

– Grunnleggende økonomi

Frem til i dag har det ikke vært merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og enkelte kosmetiske behandlinger. Helsetjenester er unntatt merverdiavgift fordi det for slike tjenester i liten grad betales markedspris.

Regjeringen skriver at dette argumentet ikke gjelder for alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, fordi det betales fullt ut av brukerne selv.

– Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det ikke bra å øke prisene på en sånn tjeneste. Det er grunnleggende økonomi, fordi nå vil færre ta seg råd til det.

– Men når det er sagt, så er jo målet til Squeeze hele tiden å få flere til å oppdage fordelen med regelmessig massasje. Cirka 50 prosent av våre medlemmer tok aldri massasje i Norge før de ble Squeeze-medlemmer. Så vi fortsetter bare å bygge på det markedet, sier Rehbinder.

Ber om grundig utredning

Squeeze har nå 14 lokaler i drift, etter at de åpnet på CC Drammen 21. desember. Enda en lokasjon åpner på Lagunen i Bergen i januar, samtidig som Squeeze tester ut et samarbeid med Nordic Choice.

– Fokuset vårt er på å bygge tjenesten så bra som mulig. Vi har hatt noe dialog med forbundene rundt politiske forslag, men vår evaluering var at det var lite vi kunne gjøre. Det viktigste er å fortsette å bygge en kjempegod tjeneste og bevise for folk at massasje er godt for helsen. Så får det politiske bare utspille seg.

– Jeg tror det hadde vært fornuftig å gjøre en utredning av helseeffektene fra massasje. Vi begynner å få så pass mye kunder – vi nærmer oss 100.000 behandlinger i året i denne takten – og vi kunne gjerne begynt å se på forskning rundt helseeffektene. Så det håper vi det er vilje til å gjøre. Det handler om å finne en optimal løsning fra et samfunnsperspektiv. Det hadde vi vært positive til å bidra til.

– Krise

Styreleder Vivi Ann Waggestad i Norges massasjeforbund støtter Rehbinders ønske om en ordentlig utredning, og er samtidig sterkt kritisk til momsvedtaket.

– Dette er fryktelig lite gjennomtenkt og vil få store konsekvenser, ikke minst for pasientene, sier hun.

Styreleder Vivi Ann Waggestad i Norges massasjeforbund. Foto: NMF

– Massasjeterapi er ikke spesielt alternativt. Vi jobber helserettet, dette er helsehjelp, hvor utdanningene er tuftet på vanlige medisinske fag med grunnstudier i tillegg. Det er strenge fagkrav, og en spisskompetanse på det vi driver med, sier Waggestad, og legger til:

– For bransjen er dette krise.

Hun mener politikernes momsvedtak kommer til å slå tilbake på dem, fordi inntektsgrunnlaget faller bort like fort som det ble innført.

– Dette er en kortsiktig strategi fra regjeringen, fordi veldig mange selvstendig næringsdrivende har blitt tøft rammet av covid-19 allerede, og så kommer dette i tillegg. Moms på varer og tjenester er i seg selv helt ok, men hele prosessen har vært preget av et hastebudsjett – nå skal pengene inn, nå skal det ikke brukes mer – og da blir ikke sakene utredet grundig nok.

Venter tøffe måneder

Innføring av merverdiavgift for alternativ behandling anslås å øke statens inntekter med om lag 300 millioner kroner, men Waggestad poengterer at dette inntektsgrunnlaget fort kan minke som følge av nettopp momsen.

– Momsen vil føre til økte administrative kostander og økte kostnader for kundene. Kun de som har råd til å oppsøke alternativ behandling kommer til å gjøre det. Presset på det offentlig blir større, og de har ikke økt bevilgingene der, så køene blir lange. Dermed blir det en større bøyg for mannen i gata å få helsehjelp utenfor køene i det offentlige. Sykefraværet vil sannsynligvis øke som en følge av dette.

– Det blir noen tøffe måneder fremover. Inntektssiden for staten blir adskillig lavere. Det vil sikkert være mange som tenker at dette er tiden for å gi seg, og det vil vi se utover i året som kommer, sier hun.

Men det er håp i hengende snøre for massasjeklinikkene.

– Nå fikk vi nylig melding fra SMB Norge om at det var stortingsflertall for en utredning, så nå er et nytt håp tent, sier Waggestad.

– Vi er glade for at det blir utredning og at det kan bli ryddet opp. Registerordningen har ikke fungert etter intensjonen. Den har ikke gitt pasientsikkerhet, men det har de nå mulighet til å gjøre en endring på. Jeg håper det blir fundamentert i helsefaglige begrunnelser.