Glencore Nikkelverk får batteriprodusenten Freyr i Mo i Rana som hovedkunde for sin koboltproduksjon. Samtidig går Glencore-konsernet inn som aksjonær i Freyr i en omfattende finanstransaksjon i New Yorks børsmiljø. Glencore Nikkelverk får batteriprodusenten Freyr i Mo i Rana som hovedkunde for sin koboltproduksjon. Samtidig går Glencore-konsernet inn som aksjonær i Freyr i en omfattende finanstransaksjon i New Yorks børsmiljø. Foto: Kjartan Bjelland (arkiv)

Glencore-kobolt til Mo i Rana