Frigstad vil bygge verdens største borerigg – igjen