• Odd Olsen er verksdirektør for Elkem Carbon på Fiskaa, Bente Sundby Håland er hms- og kvalitetssjef. Bukta til høyre for dem i bildet - den mellom Fiskaa og Lumber - skal ryddes for 100 års sedimenter med PAH-innhold, men først vil de få ferdig en ytterligere, kraftig utslippsreduksjon som det jobbes med. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Elkem Carbon skal rydde bukta mot Lumber

Elkem Carbon lover å rydde opp i 100 års miljøskadelige utslipp til sjø. Men først vil de i mål med en ytterligere utslippsreduksjon på 80 prosent.