• 2,7 millioner kroner er de foreløpige kravene i konkursboet etter Agder Havrafting AS. Nils Nilsen, som ifølge bostyrer var selskapets reelle driver, hevder at den endelige konkursinnberetningen vil være forskjellig fra den midlertidige. FOTO: Kjartan Bjelland (arkiv)

2,7 mill. i krav etter Agder Havrafting AS

Kravene på 2,7 millioner kroner i konkursboet etter Agder Havrafting AS kan komme til å stige. Nils Nilsen mener det gjøres feil i bobehandlingen og antyder erstatningsplikt for Skatt sør.