• Denne eiendommen består av seks forskjellige gårds- og bruksnummer. Det er ikke klart om Einar Aas får beholde alle 50 målene når kreditorutvalget hans nå skal begynne å realisere verdier. FOTO: Arkiv

Agder Energi inn i Einar Aas’ kreditorutvalg

Utvalget som skal se til at Einar Aas’ verdier realiseres, er på plass. Agder Energi er med.