• Førsteamanuensis Anne Wenche Emblem (t.v.) var arrangementets primus motor, professor Ellen K. Nyhus formidlet fra egen og andres forskning rundt kvinners økonomi, mens Wigemyr-advokatene Solveig Løhaugen og Tove K. Westbye berettet om hvor ille det kan gå kvinner som ikke er bevisste på valg som har med privatøkonomi å gjøre. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Kvinner om kvinneøkonomi

Det kan gå ille for kvinner som ikke er seg bevisst hvilke økonomiske valg de tar i livet.