De største asiatiske indeksene falt natt til mandag kraftig.

EU og Det internasjonale pengefondets (IMF)foreslåtte krisepakke til Kypros har utløst frykt for en opptrapping av gjeldskrisen i eurosonen, og at tilsvarende tiltak kan tas i bruk overfor land som Spania og Italia.

  • Nikkei-indeksen i Japan har falt 2,5 prosent.

  • Hang Seng i Hongkong har falt 2,2 prosent.

  • ASX i Australia har falt 2 prosent.

  • BSE Sensex i India har falt 0,84 prosent.

  • MSCI Asia Pacific-indeksen har falt 1,7 prosent.

Samtidig har euroen falt med nesten 3 prosent mot japanske yen. Euroen har også falt mot amerikanske dollar. Natt til mandag ble det handlet euro for 1,2895 dollar, en nedgang fra rundt 1,3 dollar på fredag. Lavere har ikke euroen ligget på tre måneder, ifølge BBC

Analytikere sier investorer frykter at utviklingen på Kyproskan påvirke andre, større økonomier i eurosonen.

Frykter eskalering av krisen

I helgen har det vært lange køer i kypriotiske minibanker. Euroen svekket seg umiddelbart da de asiatiske markedene åpnet søndag,og det er ventet at rentene på andre europeiske lands statsgjeld vil stige nårdisse markedene åpner, skriver DNB i sin morgenrapport mandag.

— Dette blir testen på om Den europeiske sentralbanks lovnad om ubegrensede kjøpav statspapirer og de tiltakene som gjennomføres i de andre utsatte eurolandeneer nok til å berolige markedene, for kravene blir av mange oppfattet som sværtstrenge, heter det i rapporten.

Videre skriver banken at dersom forslaget fra EU og IMF skulle bidra til at innskytere i banker i de perifereeurolandene frykter at det samme som nå skjer på Kypros i fremtiden kan komme til å skje med deresinnskudd, vil vi trolig se en eskalering av krisen, med kapitalflukt, svekkedebankbalanser, høyere statsrenter, svakere euro og jakt på trygge havner.

Foreslår engangsskatt

EU og IMF har foreslått en krisepakke på 10 milliarder euro(75,5 milliarder norske kroner) til Kypros for å redde landets to største banker fra kollaps.

Blir pakken vedtatt, går dethardt utover rikfolk med penger i banken.

Kravet rt at bankkundene må betale enengangsskatt på opptil 9,9 prosent av innskuddene sine.

De med kontoer med mer enn 100.000 euro vil bli skattlagt 9,9 prosent,mens de med mindre må betale 6,75 prosent i en engangsskatt.

Som kompensasjon for skatten, skal innskyterne få aksjer isine respektive banker for en tilsvarende verdi. Dermed blir mange kyprioter,russere og andre innskytere ufrivillig bankeiere på Kypros.

Om krisepakken vedtas, avgjøres av den kypriotiske nasjonalforsamlingen tirsdag.