Runar Leite, ukependler til en sentral stilling hos Azets i Oslo, er blitt styreleder for Coop Sørvest. Det er en handelsaktør med 5,5 milliarder kroner i omsetning og over 2300 ansatte. Runar Leite, ukependler til en sentral stilling hos Azets i Oslo, er blitt styreleder for Coop Sørvest. Det er en handelsaktør med 5,5 milliarder kroner i omsetning og over 2300 ansatte. Foto: Kjartan Bjelland (arkiv)

Fersk styreleder for handelskjempe