Oljeprisen ligger nå svært lavt, og ved børsslutt onsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 38,94 dollar fatet. Selskapet tror ikke det vil vedvare. Equinor tror på en stigende pris utover i tiåret, dog ikke så mye som tidligere spådd.

Prisøkning før det dabber av

For nordsjøoljen forventer Equinor nå at oljeprisen skal styrke seg fra dagens lave nivå til rundt 65 dollar fatet i 2025, før tippet de 78 dollar. Deretter ventes en ytterligere prisøkning fram til 2030, uten noe konkret prisestimat, og så tror selskapets analytikere prisen vil dabbe av. De estimerer nå 64 dollar per fat i 2040, som er en kraftig nedjustering fra tidligere anslag som var på hele 82 dollar fatet.

Det setter snittprisen for nordsjøoljen til under 64 dollar fatet i perioden 2021-2050, og prisen til under 60 dollar fatet i 2050.

– Det er basert på grundige markedsanalyser, og vi gjør det typisk i tredje kvartal. Det er viktig for oss å ikke bli for påvirket av kortsiktige hendelser, sier Sætre på pressekonferansen på Fornebu torsdag, med henvisning til koronakrisen og enkelthendelser i verden i år.

Stor usikkerhet

I rapporten er det imidlertid nevnt en lang rekke faktorer som på lang sikt påvirker, inkludert dynamikken mellom OPEC-landene, global politikk, leverandørindustrien og priser på råmaterialer der, samt større naturkatastrofer og energimarkeder for øvrig.

Han fortsatte med å redegjøre for utviklingen selskapet ser for seg:

– Å forsøke å forutsi disse prisene flere tiår i forveien medfører svært stor usikkerhet, sier Sætre, og minner megetsigende om tidligere antakelser som ikke har slått til.