• — Et kraftig varsko til det amerikanske politiske systemet

  • USAs kredittverdighet nedgradert

Standard & Poor's avgjørelse om å nedgradere USAs kredittverdighet fra toppnivået AAA til AA+ bygger på en grov regnefeil, hevder tjenestemenn i Det hvite hus og i det amerikanske finansdepartementet. Kredittvurderingsbyrået har simpelthen forvekslet to tall, hevder tjenestemennene.

Flere av kildene mener regnefeilen, angivelig på 2.000 milliarder dollar, er så alvorlig at det må settes spørsmålstegn ved Standard & Poor's pålitelighet.

— Størrelsen på feilen, kombinert med Standard & Poor's vilje til simpelthen å skifte hovedbegrunnelse på stedet i pressemeldingen som ble sendt ut etter at feilen var blitt påpekt, gjør meg målløs, sier Gene Sperling, leder i Det nasjonale økonomiske råd i Det hvite hus, i en pressemelding.

Ifølge ham tyder kredittvurderingsbyråets framferd på at det "startet med konklusjonen og tilpasset argumentene deretter".

Avviser kritikken Standard & Poor's forsvarer på sin side nedgraderingen og benekter at avgjørelsen, som ble kunngjort fredag ettermiddag, bygger på en regnefeil.

- Det forandrer ikke sakens fakta, sier John Chambers, leder i Standard & Poor's kredittvurderingsavdeling, til nyhetskanalen CNN.

Ifølge ham har byrået tatt utgangspunkt i forliket som nylig ble vedtatt i Kongressen om sparetiltak og heving av USAs gjeldstak. Dette forliket legger opp til underskuddsreduserende tiltak med en ramme på minst 2.100 milliarder dollar i løpet av de kommende ti årene.

— Det vil kreve dobbelt så mye som dette å stabilisere forholdet mellom statsgjelden og bruttonasjonalproduktet, påpeker Chambers.

Det hvite hus og finansdepartementet hevder på sin side at budsjettplanene i virkeligheten er i overensstemmelse med Standard & Poor's krav.

Avhengig av skattenivå Utgangspunktet for tallstriden er at Standard & Poor's i sine beregninger har valgt å legge til grunn at midlertidige skattekutt som ble innført under tidligere president George W. Bush, vil bli forlenget.

Det republikanske flertallet i Kongressen vil fortsette å motarbeide ethvert tiltak som kan føre til økt skatt, fastslår Standard & Poor's.

Det hvite hus og finansdepartementet legger på sin side til grunn at skattekuttene vil utløpe.

Republikanerne er imidlertid tydelige på at økt skatt er uaktuelt.

— Storforbrukerne i Washington vil garantert hevde at vi må heve skattene for å løse dette problemet, men skatteøkning vil bare ødelegge flere arbeidsplasser og forverre tilstanden i vår økonomi, sier senatoren Jim DeMint, som tilhører Tea Party-fløyen i partiet.

Ifølge Tim Pawlenty, som deltar i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat, peker nedgraderingen fram mot en større begivenhet i 2012.

— Det vi burde snakke om, er nedgraderingen av Barack Obama som president.