KRISTIANSAND: Mens det i 2008 var 246 selskaper som opplevde sterk vekst i Agder, hadde tallet falt til 104 selskaper i 2011. Det går fram av en undersøkelse konsulentselskapet Ernst & Young har utført.

På landsbasis opplever norske bedrifter den samme negative trenden. Antall vekstselskaper sank fra 4600 til 2195 i samme periode.

— Det er for tidlig å si at det er dramatisk, men dette er et tidlig varsel om at det går dårligere i norsk næringsliv. Derfor er det bekymringsfullt, sier BI-professor Torger Reve til Aftenposten.

Megatrend

Siden 2003 har Ernst & Young undersøkt hvor mange selskaper som har en omsetningsvekst på over 20 prosent de siste to årene, positivt resultat siste år, over ti millioner i omsetning og mer enn 20 ansatte.

Det kvalifiserer til å bli kalt vekstselskap. Stadig færre selskaper opplever akkurat det.

Fra 2010 til 2011 gikk tallet på vekstselskaper i Agder tilbake fra 129 til 104. Det er en tilbakegang på nærmere 20 prosent.

— Vi har selv stilt oss spørsmålet om hvorfor det er slik. Vi kan ikke gi noen annen forklaring enn at grunnen er de generelle nedgangstidene, sier Øystein Kvåse som er ansvarlig for Ernst & Youngs entreprenørkonkurranse i Vest-Agder.

— Hvilke selskaper er det som lykkes?

— Det vi ser er at bedrifter som er knyttet til offshore opplever sterk vekst. De er gjerne på lange kontrakter og merker ikke nedgangstidene så godt. I tillegg er det mange innen bygg og anlegg, sier Kvåse til Fædrelandsvennen.

Blant selskaper som sliter, finner vi industribedrifter som eksporterer det meste av det de produserer. Der er spesielt utsatt for svingninger i internasjonal økonomi.

Lavere

Antallet vekstselskaper i Vest-Agder i forhold til folketallet er lavere enn snittet av Norges fylker.

I Vest-Agder er det 38 vekstselskaper pr. 100.000 innbyggere, mot 45 vekstselskaper pr. 100.000 innbyggere som landsgjennomsnitt.

Ernst & Young har nå utpekt 10 selskaper fra Vestfold, Telemark og Agder som konkurrerer om å bli regionens deltaker i konkurransen Entrepeneur of the year.

– Vår erfaring er at de aller beste vekstskaperne ikke lar seg stoppe av økonomiske nedgangstider. Dette er en type mennesker som får det til, nesten uansett, sier Kvåse.