Utga seg for å være ansatt i banken. Tappet konto for millioner.