Color Line fikk et resultat før skatt på minus 591 millioner kroner i 2021, opp fra minus 1,2 milliarder kroner i 2020, ifølge årsrapporten lagt frem torsdag.

– Også i 2021 ble driften negativt påvirket av coronarestriksjonene. Imidlertid har rederiet lagt vekt på å opprettholde den samfunnskritiske godstransporten, og har i perioden fraktet likt cargovolum som i et normalår med i hovedsak tre skip, sier konsernsjef Trond Kleivdal i en uttalelse.

I «normalåret» 2019 var resultatet før skatt på 274 millioner kroner.

Fraktet færre passasjerer

Driftsinntektene var på 2,6 milliarder kroner i 2021, omtrent som i 2020 – men betydelig lavere enn 5,3 milliarder kroner i 2019.

Driftsresultatet endte på 211 millioner kroner i fjor, opp fra minus 47 millioner kroner i 2020.

Color Line fraktet totalt 1.143.480 passasjerer og 180.850 fraktenheter i løpet av 2021, mot 1.255.046 passasjerer og 174.068 fraktenheter i 2020, fremgår det.

Venter resultatinnhenting i år

Rederiet fremhever at det forventer et resultat for 2022 «som er betydelig bedre enn fjoråret, tilnærmet på linje med et normalår».

«Color Lines etterspørsel løftet seg raskt til nivåene i forkant av pandemien så snart samfunnet ble gjenåpnet i begynnelsen av 2022. Bookingtakten er nå på linje med 2019, og utsiktene for inneværende år er derfor meget positive», skriver selskapet.

– Bookingutviklingen etter normaliseringen bekrefter at vi har et attraktivt produkt med sterk underliggende etterspørsel på alle våre linjer, og vi ser nå stadig voksende reiselyst mellom Norge og våre europeiske nærmarkeder, uttaler Kleivdal.