• IKEA Centres Europe FOTO: Slik fremstilles outlet-senteret ved Ikea på nettsidene til Ikea Centres Europe. Interne omorganiseringer har bremset opp framdriften til prosjektet, og den endelige beslutningen om det blir et senter er ennå ikke tatt.

Uvisst om det blir outlet-senter

Etter lange politiske tautrekkinger ga kommunalministeren i sommer sitt ja til outlet-senter ved Ikea. Seks måneder seinere har Ikea ennå ikke tatt den endelige beslutningen på om de går videre med planene eller ei.