Statsadvokaten i Rogaland gir Statoil en bot på 30 millioner kroner etter brønnkatastrofen på Gullfaksfeltet.

Statoil fikk også en bot i 2004 på 80 millioner kroner etter gassutblåsningen på Snorre A-plattformen.

— Gassutblåsningen på Snorre A var en alvorlig hendelse og har vært krevende for Statoil. Vi vil lære av de feil som er begått, for å unngå at noe liknende skjer igjen, sier konsernsjef Helge Lund til Stavanger Aftenblad.

Den 19. mai 2010 mister Statoil kontrollen over en brønn ved Gullfaks C-plattformen. Nærmere hundre personer måtte evakueres.

Det tok fire måneder før Statoil fikk situasjonen under kontroll.

Krass kritik fra tilsynet

Petroleumstilsynets Magne Ognedal konkluderte med at hendelsen kunne endt med en katastrofe.

Statoil fikk kraftig kritikk og ble pålagt å stenge produksjonen i lengre perioder.

Nå kommer endelig påtalemyndighetenes reaksjon etter at Bellona politianmeldte saken.

Betalte 25 mill i 2007

Sist gang Statoil fikk straff i form av en bot, var for oljeutslippene fra Statfjord A-plattformen i 2007. Bøyelasteskipet Navion Britannia slapp ut 4400 kubikk olje i havet på grunn av lekkasje i en ledning.

Da ble Statoil ilagt en bot på 25 millioner kroner.

En bot er en såkalt foretaksstraff i form av et økonomisk forelegg.

Sikrere for mennesker

Mens den norske oljebransjen skryter av å være den sikreste, tryggeste og reneste, viser statistikken noe annet:

Siden 2007 har antallet utslipp fra norske plattformer steget fra 10 til 14 i 2010. — Den positive trenden som gjelder er at det ikke har vært noen dødsfall siden 2009. ## Statoil fikk advarsler

Fagforeningsmedlemmer raste over at ledelsen ikke hadde tatt deres bekymringsmeldinger på alvor. Enkelte kalte det et voksende kulturproblem. I en rapport