Spare­banken Sør gir 30 millioner kroner til nytt senter i Kristian­sand