Nordea tror nordmenn får svakere kjøpekraft neste år, at renta fortsetter å stige, mens økonomien bare vil stige med 1 prosent, og at flere blir arbeidsledige.

Det er nøkkelpunktene i Nordeas makrorapport om framtidsutsiktene i norsk økonomi som ble lagt fram onsdag. Storbanken kaller det høsten fra helvete og skriver at usikkerheten om den økonomiske utviklingen er større enn på lenge.

Høy prisvekst og økte renter gir trangere tider. Færre vil kunne spare mye. Arbeidsledigheten vil stige til 2 prosent og veksten i fastlands-BNP, all økonomi i Norge, kun vil være på 1 prosent i utgangen av 2023, spår banken.

For husholdningenes økonomi og forbruk spår banken en lavere kjøpekraft enn før pandemien rammet. Det betyr at all bedring i kjøpekraft fra januar 2020 og fram til nå viskes ut.

Du får mindre å rutte med

Banken har sett på tre familier:

* En familie med gjeld på 5 millioner får 2,6 prosent lavere kjøpekraft i januar 2023 enn i januar 2020.

* En familie med gjeld på 2,5 millioner får 2,3 prosent lavere kjøpekraft.

* Selv en gjeldfri familie får 2,2 prosent lavere kjøpekraft.

Det betyr mindre forbruk, men det er likevel ting som gjør at forbruket ikke blir så mye lavere. For det første vokser trolig gjennomsnittslønnen noe mer enn rammen i frontfaget, og for det andre er det flere i lønnet arbeid. Samtidig vil sparingen trolig gå ned fra rekordhøye nivåer, mens noen også vil ha spart opp penger i pandemien som de nå kan bruke.

– Det er likevel grunn til å tro at veksten i forbruket blir betydelig svakere framover enn det vi har sett så langt etter gjenåpningen i samfunnet, skriver Nordea i rapporten.

Renta opp – boligprisene ned

Nordea anslår også at styringsrenta fortsetter å stige. I likhet med andre aktører spår de en styringsrente på 2,75 prosent ved utgangen av 2022. Nordea anslår at den vil stige til 3,25 prosent i løpet av neste år.

Det kan bety en boliglånsrente rundt 4 prosent ved utgangen av 2022 og rundt 4,5 prosent i løpet av neste år.

Samtidig anslår banken at boligprisene vil kjøles ned. Nordea påpeker at antallet boliger som legges ut for salg, har økt over fjorårets nivåer. Renta bidrar også til at kjøpekraften vil bli redusert raskt.

En boligprisnedgang på mellom 5 og 10 prosent fra dagens nivåer i løpet av neste år er ikke urimelig å vente, skriver Nordea.

– En full stopp i boligmarkedet er imidlertid lite sannsynlig, skriver Nordea.

Eksportrekorder i fleng

Det er allerede klart at det settes en klar rekord for petroleumseksporten i år. Nordea anslår at norsk eksport av olje og gass vil bli på rundt 2.000 milliarder kroner i år. I fjor var det 830 milliarder kroner, noe som i seg selv var en dobling.

Av de 2.000 milliardene vil Norge sitte igjen med en inntekt på 1.400 milliarder kroner, tror Nordea. Statens siste prognoser er på 960 milliarder. Hvis Nordeas anslag slår til, vil inntektene fra olje og gass bli på et nivå som tilsvarer over 10 prosent av oljefondet.

Neste år vil det bli en eksport på 2.100 milliarder, før det faller til 1.500 milliarder året etter, spår Nordea.

– Den perfekte stormen i energimarkedet vil føre til en enorm gevinst for staten, skriver banken.