Det har aldri vært flere utlyste stillinger i Agder – og færre søkere