• Oljefondet under 3000 milliarder

  • Norsk økonomi tåler uroen godt

  • Oljefondet kjøper eiendom i Paris

Oljefondets verdi er klokken 08.26 fredag morgen 2 981 382 234 304 norske kroner, ifølge .

I dag presenteres Oljefondets andrekvartalstall for 2011. Det alle lurer på er hvordan uroen i finansmarkedene og påvirker oljefondets verdi.

De kraftige svingningene i verdens aksjemarkeder har sendt verdien av Statens pensjonsfond utland, Oljefondet, under tre tusen milliarder kroner.

Ved utgangen av første kvartal 2011 var saldoen på fondet 3102 milliarder kroner. Det vil si at oljefondet er falt mer enn hundre milliarder kroner siden første kvartal.

I første kvartal var fondets avkastning 2,1 prosent, det vil si 59 milliarder kroner. Det var 0,3 prosentpoeng høyere enn målsettingen.

Klokken ti får vi vite hvordan utviklingen har vært i andre kvartal.

Det som er sikkert er at fondets verdi endres raskt. I skrivende stund er det 2 976 603 882 883. Det vil si 4 778 351 421 mer enn da denne artikkelen ble påbegynt.