• Her er noen av de kvinnelige gründerne som var på inspirasjonskveld hos Innoventus Sør 8. mars. F.v. Kristine Ribe-Christensen fra Innoventus Sør, deretter gründerne Hanne Swatland, Silje Merethe Fossnes, Marte Tuseth og Veronica Dalen, og til slutt Kamilla Sharma fra Innoventus Sør. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Kvinnegründernes inspirasjonskveld

Kvinner er underrepresentert i Norges gründerstand. Det vil Innoventus Sør gjøre noe med.