• Denne praktriggen fra 2002 blir nå spiker. Eirik Raude er robbet for utstyr og nesten ikke vedlikeholdt. Å sette den i stand igjen ville koste over 100 millioner dollar. FOTO: Arkiv

Over og ut for Eirik Raude

Det ble for dyrt å bringe boreriggen Eirik Raude ut fra opplag. Nå blir den 17 år gamle Skeie-riggen spiker.