— Totalt sett er dette veldig hyggelig. Tar vi med Telemark, hvor Bemanningsbyraaet drives på franchise, passerte inntektene 200 millioner kroner i 2014, sier Glenn A. Olsen (50 år 25. mars).

Dermed har det blitt butikk utav det som Olsen og Øyvind Sandvik fant på under et førtiårslag i 2005. Og det er ikke få meloner de har hentet som utbytte fra pene bunnlinjer.

Hovedmarkedet er fortsatt Sørlandet, selv om veksten der var beskjeden i 2014. Bergen gikk imidlertid fra 33 mill. i 2013 til 49 mill. året etter, og tjente bra med penger. Stavanger fikk en beskjeden oppstart i 2014, Oslo likeså.

— Bergen sparker fra. Stavanger er en vanskelig region for øyeblikket. Øyvind Sandvik leder selv Oslo-satsingen, som ser bra ut, kommenterer Glenn A. Olsen.

Selv eier han nå 47 prosent av aksjene i holdingselskapet, Sandvik har like mye. Hillegarn AS til Kurt Mosvold og Roy Gundersen har solgt seg ned fra 20 prosent til fem prosent.

— Det har vært en fantastisk investering, men vi fant det fornuftig å frigjøre midler til andre formål. Samtidig sitter Roy fortsatt som styreleder, og vi kommer sannsynligvis til å benytte oss av en opsjon på å kjøpe oss opp igjen, bemerker Kurt Mosvold overfor Fædrelandsvennen.

I Bemanningsbyraaet Sørlandet AS har for øvrig tre nøkkelpersoner mindre aksjeposter direkte.

— Hva ser dere i arbeidsmarkedet, Olsen?

— For øyeblikket skal færre faste stillinger besettes. Arbeidsgiverne ser etter mer fleksible og kostnadseffektive løsninger. Regjeringen vil jo også gjøre det lettere å ansette midlertidig, så vår andel av markedet vil bare vokse. Bemanningsbyraaet fortsetter satsingen på økonomi, salg og administrasjon og vi har bransje-sertifisert oss som «Revidert arbeidsgiver».

Bemanningsbyraaet Sørlandet AS
20142013
Inntekter122,9122,1
Ord. avskrivninger0,10,1
Driftsresultat8,17,8
Resultat før skatt8,37,8
Anleggsmidler0,10,2
Omløpsmidler42,040,8
Egenkapital3,73,7
Langsiktig gjeld0,00,0
Kortsiktig gjeld38,437,3
Inntjening{smile}{smile}
Betalingsevne{numb}{numb}
Egenkapitalandel{numb}{numb}
(Alle tall i millioner kroner)