Torsdag avslørte nettavisen Sysla og Offshore.no at ansatte i Petroleumstilsynet (Ptil) og Oljedirektoratet eier aksjer i oljeselskaper, hovedsakelig i Statoil. Det ville de ikke hatt anledning til om de var ansatt i andre offentlige tilsyn.

Må selge aksjene

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), tidligere Post— og teletilsynet, har tilsynsansvar for bedrifter innen telekommunikasjon og posttjenester. Det tilsvarer rollen Ptil har overfor oljebransjen.

— Ingen ansatte hos oss kan eie aksjer i selskaper vi har tilsynsmyndighet over. Hvis de har slike aksjer når de begynner å jobbe her, må de selge dem, forteller assisterende direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther til Sysla.

Forbud i teleselskapene

Hun viser til Telenor og NetCom som eksempler på selskaper Nkom-ansatte ikke skal ha eierandeler i.

— Vi kan ikke jobbe med noe som kan påvirke verdien på selskapene vi kontrollerer, og samtidig ha eierinteresser der. Så enkelt er det, sier hun.

Hindre interessekonflikter

Det samme sier Finanstilsynet

— Hos oss kan ingen ansatte eie aksjer i børsnoterte selskaper eller andre selskaper vi har tilsyn med. Regelverket skal sikre at det ikke oppstår noen former for interessekonflikter. Dette handler om at vi må ha stor tillit utad, sier Anne Merethe Bellamy, direktør i avdeling for markedstilsyn hos Finanstilsynet. (NTB)