Dette er årets ekspertjury

Ekspertjuryen, som skal velge ut sju av de åtte finalistene som går til sluttspillet, består i år av Helene Falch Fladmark, Erik E. Tønnesen, Kamilla Sharma, Runar Leite, Monica "Åkki" Lidi og Jostein Håland.

Publisert Publisert

Årets Sørlandsbedrift hovedlogo.jpg

— Vi er meget godt fornøyd med årets jury, det er mennesker som har god oversikt, bred kompetanse og stor spennvidde. De har alle sine spesialfelt og utfyller hverandre på en god måte, sier nyhetsredaktør i Fædrelandsvennen, Jonas Mjaaland.

Nytt av året er at fagjury og ekspertpanel er slått sammen. Den nye ekspertjuryen får ansvaret for å velge ut sju kvartfinalister (som fagjuryen i fjor), samt gi ekspertuttalelser for hver av de åtte kvartfinalistene underveis i konkurransen (som ekspertpanelet i fjor).

Jurymedlemmene, som alle stilte opp på første forespørsel, har blitt stilt følgende spørsmål:

— Hvilke forventninger har du til konkurransen?

— Hvilke kriterier vil du vektlegge hos kandidatene?

Helene Falch Fladmark. Foto: Arkiv

Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-nettverket— Jeg har store forventninger om at årets konkurranse skal synliggjøre Sørlandets mangfoldige næringsliv. Juryen får forhåpentligvis mange spennende, innovative og fremtidsrettede bedrifter å velge finalister fra. Selv håper jeg på å bli overrasket og bli kjent med bedrifter jeg ikke har hørt om før.

Eyde-lederen er også klar på hvilke kriterier hun vil vektlegge hos kandidatene.

— Jeg synes bedrifter som fortjener å få betegnelsen Årets Sørlandsbedrift må være innovative, fremtidsrettede samt ha utmerket seg spesielt i året som har gått.

Erik E. Tønnesen. Foto: Arkiv

Erik E. Tønnesen, administrerende direktør i Skagerak Capital— Jeg håper og tror at årets utvelgelsesprosess og konkurranse vil generere minst like stor entusiasme som i 2014. Fjorårets kåring ble en suksess både for Fædrelandsvennen, de nominerte og ikke minst vinneren, Air Products. Det er svært positivt at leserne og publikum blir kjent med den store bredden av næringslivsbedrifter som befinner seg i vår region. En nominasjon og omtale av egen bedrift har svært god intern og ekstern markedsføringseffekt, noe den ukjente juvelen i det sørlandske næringsliv, Air Products, dro nytte av i fjor.

Tønnesen mener vinneren av Årets Sørlandsbedrift skal ha uthevet seg positivt på flere områder.

— Dette gjelder ikke minst evnen til nyskapning og innovasjon, internasjonalisering og vekst. God lønnsomhet og soliditet vil også være faktorer som må være på plass. Størrelsen på virksomheten vil ha mindre betydning.

Kamilla Sharma. Foto: Arkiv

Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør— Jeg har store forventninger til Årets Sørlandsbedrift, med tanke på det spennende og berikede næringslivet vi har på Sørlandet. På listen håper jeg å se både kjente og ukjente navn, noe som vil synliggjøre og øke bevisstheten rundt næringslivet.

Sharma vil vektlegge selskaper som er tilpasningsdyktige til nye markeder og teknologi, og som har fokus på innovasjon.

— Jeg vil også se etter regionalt fokus, men samtidig på hva selskapene har klart å skape utenfor regionen. I tillegg vil jeg legge vekt på godt omdømme.

Runar Leite. Foto: Arkiv

Runar Leite, avdelingsleder Visma Kristiansand— Mine forventninger er uten tvil høyt engasjement og inspirerende historier. Når jeg ser tilbake på fjorårets finaleinnspurt, var det bedriftenes evne til å skape blest rundt stemmesanking som imponerte meg mest. Jeg forventer også like god stemning ved prisutdelingen under Næringslivsdagen i år som vi hadde under fjorårets arrangement.

Avdelingslederen vil særlig vektlegge vekstpotensialet til selskapene.

— Jeg vil ha et spesielt fokus på hvordan veksten vil kunne gi synergier til andre bedrifter i regionen. Ellers vil jeg også se på evnen til å samarbeide med andre regionale aktører for å skape innovasjon og aktivitet med godt omdømme for Sørlandet.

Monica "Åkki" Lidi. Foto: Arkiv

Monica «Åkki» Lidi, gründer og eier av Frk. Larsen og Drømmeplassen— Jeg forventer stort engasjement og oppmerksomhet rundt kandidatene og ikke minst vinneren. Så håper jeg det blir satt søkelys på bedrifter vi ellers hører lite om.

Ikke uventet har Lidi et spesielt øye til de noe mindre selskapene.

— Jeg er opptatt av gründere, nye idéer, stå-på-vilje og god forretningsdrift. Samtidig har jeg et hjerte for små og mellomstore bedrifter.

Jostein Håland. Foto: Arkiv

Jostein Håland, partner i KPMG Kristiansand— Jeg håper at konkurransen vekker like mye engasjement som vi så i fjor. Begge fjorårsfinalistene gav uttrykk for at deltagelsen betydde mye både internt og eksternt, og det hadde vært moro om årets deltakere kunne oppleve det samme. For konkurransens del er det jo viktig at deltakeren har noe igjen for å være med.

Av kriterier legger Håland særlig vekt på det lokale.

— Personlig synes jeg det er ekstra moro med bedrifter som eies og drives fra Sørlandet. Jeg heier også ekstra på de bedriftene som i tillegg til å være lokale, har lykkes i nasjonale og internasjonale markeder. Det er mange gode eksempler på slike, både kjente og ukjente, noe fjorårets konkurranse viste.

Publisert