Norsk Vind og Fellesforbundet har hatt møter og kommet fram til at Norsk Vind etterbetaler lønn til utenlandske vindkraftmontører i Bjerkreim. Her er Rune Hersvik, fra venstre, og Per Ove Skorpen i Norsk Vind sammen med Morten Larsen og Roger Myklebust fra Fellesforbundet. Norsk Vind og Fellesforbundet har hatt møter og kommet fram til at Norsk Vind etterbetaler lønn til utenlandske vindkraftmontører i Bjerkreim. Her er Rune Hersvik, fra venstre, og Per Ove Skorpen i Norsk Vind sammen med Morten Larsen og Roger Myklebust fra Fellesforbundet. Foto: Fredrik Refvem

Norsk Vind dobler lønna til underbetalte vindkraftarbeidere