– Emblemet er krona på verket

foto
Her avdukes det nye emblemet på Sparebanken Sørs vegg ut mot Torvet i Kristiansand. Det er en pietetsfull kopi av det opprinnelige emblemet. Mannen på taket, han som sørger for den praktiske avdukingen, er bankens vaktmester Hans A. Frigstad. Paraplyene i forgrunnen dokumenterer været på det aktuelle tidspunktet. Foto: Kristin Ellefsen