Olsen og Tangen møter pressen etter krisemøte

Sentralbanksjef Øystein Olsen og påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen vil klokka 19 gjøre rede for utfallet av krisemøtet i bankens hovedstyre.

Publisert:
  • NTB

Klokka 14 mandag begynte møtet i Norges Banks lokaler i Oslo sentrum. Tre og en halv time senere varslet sentralbanken at utfallet av møtet vil bli presentert på en pressekonferanse klokka 19.

Samtidig som pressekonferansen starter, skal banken offentliggjøre en pressemelding og et brev til Finansdepartementet på bankens nettsider.

Tidligere på dagen var hovedstyrets medlemmer som ble møtt av pressen utenfor banken, tause.

Fredag opplyste sentralbanksjef Øystein Olsen at Tangen ville delta i møtet, men han ble ikke observert på vei inn i bygningen mandag ettermiddag.

Sanner: Alvorlig sak

Møtet i Norges Banks hovedstyre kommer etter at Olsen og finansminister Jan Tore Sanner (H) møttes fredag i forbindelse med at Stortinget uttrykte bekymring for ansettelsesprosessen.

På en pressekonferanse etter møtet sa Sanner at ansettelsessaken er alvorlig og påvirker omdømmet og den allmenne tilliten til Norges Bank.

Ifølge referatet fra møtet ga sentralbanksjefen uttrykk for at Norges Bank ønsker å etablere en løsning som sikrer stabile rammevilkår for styringen av oljefondet framover. Han understreket samtidig at Norges Bank har inngått en bindende ansettelsesavtale med Tangen, og at det derfor er naturlig og nødvendig at de har dialog om saken med ham.

I møtet lovet Olsen videre å komme raskt tilbake til Finansdepartementet i etterkant av hovedstyrets møte.

Jobbes trolig langs flere linjer

Muligheten for et kompromiss er sentralt for å finne en løsning i ansettelsessaken.

Tangen har tidligere gjort det klart at det ikke er aktuelt for ham å selge seg ut av Ako-systemet. Men finanskomiteen på Stortinget har enstemmig kommet fram til at han ikke kan ha noen eierskap eller interesser som kan skape interessekonflikter som kan svekke tilliten og omdømmet til oljefondet.

Ifølge Aftenposten jobbes det langs tre linjer for å finne en utvei som tilfredsstiller begge posisjoner:

* Overføre eierskap i Ako Capital til Ako Foundation. Når han går ut av jobben i oljefondet, kan han tre inn styret i stiftelsen og få kontroll over eierposten.

* Legge fram en ny utredning som viser at Tangens fondsandeler på Caymanøyene og i Irland er i tråd med Norges Banks forventningsdokument om skatt og åpenhet.

* Utnevne en ny investeringsdirektør i oljefondet. Tangen vil dermed sitte ytterligere et steg unna oljefondets investeringer.

Kontroversiell ansettelse

Ansettelsen av hedgefondforvalteren Nicolai Tangen har den siste tiden vært gjenstand for intens politisk oppmerksomhet etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Kontrollorganet har slått fast at risikoen for interessekonflikter knyttet til Tangen ikke har vært ryddet av veien. Norges Bank har derimot sagt at denne risikoen for «alle praktiske formål» er eliminert.

Formelt er det Norges Bank som har ansvaret for å ansette ny sjef for den norske oljeformuen. Men spørsmålet om Sanners mulighet til å instruere Norges Bank i saken har stått sentralt.

Etter en uttalelse fra lovavdelingen i Justisdepartementet fredag var finansministeren også klar på at hans departement har et noe større handlingsrom hva gjelder instruksjon enn det som i utgangspunktet var lagt til grunn, men at han håper å unngå å bruke dette.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Nicolai Tangen
  2. Norges Bank
  3. Oljefondet
  4. Øystein Olsen