• Nye sju-åtte tonn restavfall fra Glencore Nikkelverks produksjon er tippet ned i en av bedriftenes enorme deponihaller. Vedlikeholdsansvarlig Per Chr. Nielsen (stående) og hjullastersjåfør Inge Mathiassen har samarbeidet i mange år. FOTO: Kjartan Bjelland

Glencore lagrer store mengder slam i enorme fjellhaller under bakken

Hvert år er 10.000 kubikkmeter jernslam til overs fra Glencore Nikkelverks produksjon. For evig og alltid deponeres det i enorme fjellhaller under Dueknipen og Tinnheia.