Lesere med gode øyne ser kanskje at det står "Northern Recharge" på veggen under Elkem-skiltet, inne på industriområdet på Fiskaa. Inni kommer det industrielle pilotanlegget som skal videreutvikle og produsere batterigrafitt. Lesere med gode øyne ser kanskje at det står "Northern Recharge" på veggen under Elkem-skiltet, inne på industriområdet på Fiskaa. Inni kommer det industrielle pilotanlegget som skal videreutvikle og produsere batterigrafitt. Foto: Kristin Ellefsen

Elkems batterisatsing starter på Fiskaa