Elkems batterisatsing starter på Fiskaa

Lesere med gode øyne ser kanskje at det står "Northern Recharge" på veggen under Elkem-skiltet, inne på industriområdet på Fiskaa. Inni kommer det industrielle pilotanlegget som skal videreutvikle og produsere batterigrafitt. Foto: Kristin Ellefsen