– Et resultat av manglende vilje og feilslått politikk