Inntektstoppen i Lillesand

Disse tjente mest i Lillesand kommune.