Tirsdag skal finanskomiteen godkjenne og avgi sin innstilling til forslaget. Den vil innebære et flertall for at skattelistesøkene igjen anonymiseres, viser en ringerunde til partienes representanter.

Flertallet består av regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sammen med forslagsstiller Rødt og Sosialistisk venstreparti, får E24 bekreftet.

Forslaget om å gjeninnføre anonyme søk i skattelistene ble lagt frem av Rødt i desember.

Der heter det at «Stortinget ber regjeringen fjerne tilgangen til opplysninger om søk foretatt på egen person i skattelistene». I tillegg foreslår Rødt at skattelistene skal bli mer detaljerte og gjøres mer tilgjengelig for offentligheten.

Fortsatt innlogging

Slik det er i dag må man logge inn på Skatteetatens nettside for å søke i skattelistene, og den som blir søkt på får opplyst hvem som har søkt opp informasjonen.

Rødts forslag innebærer også en innloggingsløsning, slik at for eksempel barn ikke kan bruke den. Men informasjon om hvem som har søkt, vil ikke lenger tilfalle den enkelte.

Senterpartiets Geir Pollestad bekrefter at han vil støtte forslaget. Her avbildet på Svalbard i mars i fjor. Foto: Adrian Nielsen

– Rødt har fremmet dette forslaget fordi vi mener det er veldig viktig at vi får mer åpenhet om ulikheter i samfunnet. Da er det å ha åpne skattelister et veldig viktig virkemiddel, sier Rødts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen til E24.

– Vi fått høre fra pressen at pressen får mye mindre tips om mulig skattesnusk etter at Siv Jensen i sin tid lukket skattelistene for anonyme søk. I en tid der makt og rikdom samles på stadig færre hender er det av stor demokratisk viktighet at vi vet hvordan inntekter og skatteregningen blir fordelt.

Ap og Sp: – Må ha mer åpenhet

Stortingsrepresentant Benjamin Jacobsen (Ap), vara for komitéleder Eigil Knutsen, bekrefter at regjeringspartiene vil stemme for forslaget.

– Vi må ha mer åpenhet om skatt. Derfor vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjøre at man kan søke anonymt i skattelistene igjen.

Han viser til at Ap, Sp og SV stemte imot Solberg-regjeringens innstramming, som gjorde at privatpersoner ikke lenger kunne søke opp navn i skattelistene anonymt.

– Det var fordi vi i motsetning til høyresiden var opptatt av å sikre mest mulig åpenhet rundt hvordan norsk skattepolitikk slår ut for den enkelte. Åpenhet er helt avgjørende for tilliten til skattesystemet, sier Jakobsen.

I 2012 ble det gjennomfør 16,5 millioner søk i skattelistene. I 2021 var tallet på antall søk nede i 1,6 millioner.

– Dette viser tydelig at det har blitt mindre åpenhet rundt skattelistene med Høyresiden sin politikk. Dette ønsker vi i Arbeiderpartiet å gjøre noe med, sier han.

Også Senterpartiets Geir Pollestad bekrefter at de stemmer for.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet har forslått i finanskomiteen at det er viktig at vi nå tar en gjennomgang av gjeldende regelverk, med mål om å sikre mest mulig åpenhet rundt skattelistene ved at privatpersoner kan foreta anonyme søk, samtidig som at personvernhensynet blir ivaretatt, sier Pollestad.

SVs Kari Elisabeth Kaski støtter en innstilling om å gjenåpne skattelistesøkene. Foto: Helge Mikalsen / VG

SV: Bekjemper skatteunndragelse og ulikhet

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier de var sterkt kritiske til Solberg-regjeringens beslutning om å lukke muligheten til å søke anonymt.

– Vi vet at den type åpenhet er viktig for både å bekjempe skatteunndragelse og å bekjempe ulikhet i samfunnet. Det var en kritikk også Ap og Sp fremførte den gangen.

– Jeg håper vi kan omgjøre den beslutningen. Det er ingen grunn til at den type Frp-gjennomslag får stå når det har kommet et nytt flertall, sier Kaski.