1. november fikk strømselskapene strengere regler å forholde seg til. Hovedmålet var bedre og mer tilgjengelig informasjon til strømkundene. Det ble også innført lengre varslingsfrist for å endre vilkår. Slik skulle det være lettere for å folk å orientere seg om priser og strømavtale.

Men mange selskaper har ennå ikke innrettet seg etter de nye reglene, ifølge statsministeren.

– Vi trenger å ha alle med på laget hvis vi skal lykkes med å få gode, oversiktlige tilbud til kunden, sier Støre til NTB.

Han gjør det klart at regjeringen er utålmodig. Støre opplever å få tilbakemelding fra mange nordmenn som fortsatt strever med å forstå avtaler og vilkår.

– For strømkundene har vi understreket at strømselskapene skal veilede, ikke villede. Det gjenstår arbeid for å rydde opp slik at strømkundene vet hva avtalen består i. Hva de betaler for og ikke, legger han til.

Varsler mulige innstramminger

Det er nå to måneder siden regelendringene ble innført. Forbrukertilsynet har rapportert inn til Barne- og familiedepartementet hvordan strømselskapene har fulgt opp. Det er dette departementet som har ansvar for forbrukerspørsmål. Basert på denne innrapporteringen, mener Støre at selskapene må forte seg.

Han har forståelse for at det tar noe tid for selskapene å legge om sine interne rutiner. Samtidig vil han gi klar beskjed om at det ikke bør ta for lang tid.

– Det er et viktig signal. Vi ønsker å se resultat av den forskriftsendringen, sier han.

Hvis det ikke blir bedring, kan det bli aktuelt med ytterligere innstramminger, varsler han. Det kan dreie seg om maksgrense på påslag og på månedsgebyrer og en innstramming for variable strømavtaler. Andre innstrammende tiltak vurderes også.

De mulige tiltakene gjelder både de reelle kostnadene og plikten til informasjon.

– Begge deler, bekrefter Støre.

Færre tilbyr variable strømavtaler

Variable strømavtaler har vært særlig omdiskutert. Ved disse avtalene settes prisen på forhånd og avtalen er som regel dyrere enn spotprisen. Ifølge Forbrukerrådet har prisen en tendens til å stige raskt når det er økning på kraftbørsen, men den går sakte ned når spotprisen synker.

14,5 prosent av norske husholdninger hadde en slik strømavtale i tredje kvartal i fjor, ifølge SSB. Oppdaterte tall som dekker perioden etter regelendringen ble innført, er først klare senere i januar.

Likevel synes det klart at det har skjedd en endring i markedet. For et år siden var det 53 selskap som tilbød slike avtaler, men antallet har nå sunket til 15, opplyser seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Veldig mange har forsvunnet. Det er grunn til tro og håpe at dette løser seg av seg selv. Hvis det ikke skjer bør myndighetene vurdere andre tiltak for å sikre forbrukerne mot variable avtaler, for eksempel et forbud, sier Iversen.

Regjeringen følger utviklingen utover vinteren, men Støre vil ikke si noe nærmere om når eventuelle innstramminger kan komme eller hva som skal til for at man går til det skrittet.

– Vi skal lytte til Forbrukertilsynet. De vurderer dette systematisk, og så skal vi oppsummere. Vi håper at det ikke skal bli nødvendig, sier Støre.

– Må få tid til å virke

Bransjeorganisasjonen Fornybar Norge mener strømselskapene har fulgt opp regelendringene så raskt de kan. De fleste vil ha endringene på plass i løpet av januar, ifølge organisasjonen.

– De nye reglene rydder godt opp og må få tid til å virke, sier direktør for produksjon og marked Toini Løvseth.

Som svar på varsel om mulig nye innstramminger, svarer hun at strømmarkedet allerede er gjennomregulert.

– Det er useriøse aktører der ute som ikke burde få lov å selge strøm. Disse få ødelegger for tilliten til hele næringen, og gjør det vanskelig å være forbruker i et allerede komplisert system. Det viktigste tiltaket er at forbrukermyndighetene sanksjonerer på bakgrunn av gjeldende regelverk, sier Løvseth.