— Uttalelsene fra Per Steinar Stamnes i Industri Energi står i grell kontrast til hverdagen vår på Gullfaks, sier hovedverneombud Owe Ingemann Walterzøe til Stavanger Aftenblad.

Han har fått mange telefoner fra kolleger på Gullfaks-feltet etter at Stamnes på tirsdag sa til Aftenbladet at de ansatte stoler på ledelsen og at ingen på Gullfaks er redde.

— Jeg vil gå så langt som å si at Stamnes og Industri Energi opptrer som nyttige idioter for ledelsen, sier Walterzøe.

Han mener Stamnes ikke vet hva han snakker om og bør lytte til de som jobber der ute.

Selv patruljerer han alle de tre Gullfaks-plattformene og mener at omorganiseringen som ble gjennomført etter fusjonen mellom Hydro og Statoil (se fakta) er årsaken til de uønskede hendelsene offshore.

Han nevner spesielt hendelsen med den ustabile brønnen på Gullfaks C som oppsto 19. mai i fjor og gasslekkasjen på Gullfaks B i desember i fjor.

Les også:

Redde for å dra på jobb

— Folk på Gullfaks har det ikke greit for tiden. Bare i dag har jeg fått tre telefoner fra kolleger som er livredde for å dra på jobb. De er slitne og underbemannet og føler at arbeidsmetodene er direkte risikofylte. De rekker ikke å gjøre jobben sin og får ikke ført tilstrekkelig tilsyn med utstyret, sier Waltherzøe.

— Den nye organisasjonen har ikke satt seg og det kommer den ikke til å gjøre heller. Nå går vi mer og mer tilbake til de gamle rutinene, sier Waltherzøe.

Han har varslet både ledelsen og de tillitsvalgte i Industri Energi flere ganger uten å føle at han blir tatt på alvor.

— Det er enormt frustrerende at tillitsvalgte motarbeider oss, sier Walterzøe.

Selv er han ikke medlem av noe fagforbund.

Ledelsen i Statoil opplever situasjonen annerledes:

— Vi er svært opptatt av det skal være trygt å arbeide på våre installasjoner. Medarbeiderundersøkelser viser at det store flertall av de Statoil-ansatte sier de føler seg trygge. Men når vi får slike meldinger som dette, tar vi det selvsagt på alvor, sier pressekontakt Ola Anders Skauby til NTB.

Bekymret tross lang erfaring

En offshorearbeider med mer enn 20 års erfaring på Gullfaks, som ikke vil stå fram med navn, sier til Aftenbladet at også han reagerer på Per S. Stamnes i Industri Energi sine uttalelser.

- Selv hardbarkede nordsjøarbeidere blir skremt. Folk er utvilsomt bekymret. Det går ikke én eneste tur uten at det skjer noe som bekymrer oss, men vi blir ikke hørt av ledelsen på land, sier han.

Den erfarne offshorearbeideren mener den store omorganiseringen har ført til at flere uerfarne ansatte driver kritisk vedlikehold, blant annet på brønnområdet.

Vil ha flere spesialister

— Det tar mange år å lære seg en plattform å kjenne. Mitt inntrykk er at Statoil vil ha flere generalister og færre spesialister. Det bekymrer meg, for mange områder offshore krever at man har en viss trygghet og kompetanse. Nå opplever vi at personell ikke får nødvendig opplæring, samtidig som mange av dem med lang erfaring har forsvunnet, sier han.

Videre mener han de ansatte nå dynges ned av omfattende, kompliserte prosedyrer.

— Alt har blitt veldig teoretisk. Vi er helt kokte i hodet. Vi har enormt mange prosedyrer vi skal jobbe etter, sier han.

Petroleumstilsynet (Ptil) forteller til NTB at de driver fortløpende oppfølging:

— Innfallsvinkelen vår er sikkerhet, i ordets bredeste betydning. Det har vært viktig for oss at Statoil følger opp konsekvenser av sammenslåingen, ved for eksempel å tette kunnskapshullene etter dem som gikk av med tidligpensjon. De må til enhver tid opprettholde kompetansen i alle ledd. Vi konstaterte senest i november i fjor, etter granskingen av Gullfaks C-hendelsen, at Statoil har et stykke å gå før selskapet når egne ambisjoner om å være ledende på sikkerhet, sier talsperson Inger Anda i Ptil.